Tag: ติดฉากกั้นห้องตำหรุ

ฉากกั้นห้อง กั้นแอร์ หมู่บ้าน มัณฑกานต์ ตำหรุ-บางพลี

แบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนหรือใช้กั้นเพื่อแยกการใช้ของพื้นที่ให้มีความเป็นส่วนตัว ฉากกั้นห้อง กั้นแอร์ ยังช่วยป้องกันแอร์ออกเพื่อกั้นแอร์ให้อยู่ในบริเวณที่ต้องการได้